Facebook Tình Yêu -Lyna Thùy Linh, Hoàng Phúc Thiên☞ Facebook :

★Phần Mềm làm clip ProShow Producer 6.x :

☞ __♥__♥__♥_ Vũ Minh Hoàng _♥__♥__♥_

♥♥♥__Share_♥♥♥

☞ Style :

Intro giới thiệu lớp, nhóm

☞ Transition :

♥ Sub :

○ Share kho eff :

○ Share kho tập ảnh làm clip :

Font chữ cho proshow

font cho add sub

Nguyên liệu PNG,PSD

Video Background

☞ MV Video:
♣ :
♣ :
♣ :

☞ Phần mềm làm sub Aegisub 3.0.2 + VirtualDub-1.9.111 đổi đuôi từ Aegisub ra .avi

☞ Nhóm Facebook : Tập Đoàn Proshow Producer + Aegisub
♥ :

Nguồn: https://bneimenashe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://bneimenashe.org/tinh-yeu/

post_author; ?>

1 thought on “Facebook Tình Yêu -Lyna Thùy Linh, Hoàng Phúc Thiên”

Leave a Comment

1, 'include' => $prevPost->ID ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">
Previous

1, 'include' => $nextPost->ID ); $nextPost = get_posts($args); foreach ($nextPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">

Next