DON'T STARVE – 3 LỆNH CHEAT CẦN THIẾT | SNAKERRThanks For Watching

*Facebook:
*FanPage:
*Subsribe:

Hãy Like And Subsribe

—————————————————————————–
Có tất cả item :
GetPlayer().components.builder:GiveAllRecipes()

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lệnh chạy nhanh :
c_speed (số chạy nhanh) VD : 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lệnh bất tử :
c_godmode (số bất tử) VD : 69696
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▀▀▀█ █░▒█ █▀▀█ █▀▀▀█ █▀▀█ █▀▀█ ▀█▀ █▀▀█ █▀▀▀
▀▀▀▄▄ █░▒█ █▀▀▄ ▀▀▀▄▄ █░░░ █▄▄▀ ▒█░ █▀▀▄ █▀▀▀
█▄▄▄█ ▀▄▄▀ █▄▄█ █▄▄▄█ █▄▄█ █░▒█ ▄█▄ █▄▄█ █▄▄▄

Nguồn: https://bneimenashe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://bneimenashe.org/tong-hop/

post_author; ?>

13 thoughts on “DON'T STARVE – 3 LỆNH CHEAT CẦN THIẾT | SNAKERR”

  1. ấn cái ~ ĐỂ VIẾT HACK ..LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẮT CÁI ĐẤY ĐI MÀ NÓ KO HIỆN MẤY CÁI CHỮ NX VẬY MN ,,GIÚP MIK VS Ạ THANK

    Reply

Leave a Comment

1, 'include' => $prevPost->ID ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">
Previous

1, 'include' => $nextPost->ID ); $nextPost = get_posts($args); foreach ($nextPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">

Next