ĐÊM THƠ HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊUCHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THƠ TIẾP CHỦ ĐỀ CŨ. HẠNH PHÚC TÌNH YÊU.
Cùng Huynh TO Ny Trần
Tỷ Luu Thuy
Muội Nguyen Bay
Muội Dương Tiên Ngọc

NỢ MÃI NGÀN NĂM
Đoàn Bảo Toản xướng

Biết biển xa thuyền dạ mãi đau
Tình yêu giả tạm vốn phai màu
Duyên mòn lỡ dở sầu tim thiếp
Nghĩa cạn bơ phờ tủi mắt nhau
Chẳng rõ người ham vì sắc đẹp
Mà tham gạo nứt bỏ sang giàu
Phong trần thấu đạt đời vay trả
Mộng vỡ thôi chờ giải kiếp sau.

Chí Linh – 26 – 4 – 2019
(139) Tích Thiện Đường.
••••••••••••••••√•••••••••••••••

Bài họa 5

NỢ ĐẾN ĐỜI SAU
Tác giả: Luu Thuy

Xa người cảm thấy cõi lòng đau
Dẫu biết thời gian sẽ nhạt màu
Ấp ủ duyên nồng ghim dạ thiếp
Mong chờ ái đậm thỏa tình nhau
Vì yêu chữ đợi càng thêm thắm
Bởi mến từ trông chẳng hám giàu
Số phận trời ban nào tránh khỏi
Xin chàng khất nợ đến đời sau.
VP 27/4/2019.
•••••••••••√•••••••••••
Bài họa 6

NỢ MÃI NGÀN NĂM

Mây hồng lặng gió hẳn buồn đau
Mãi ngẩn còn ngơ sắc nhạt màu
Tủi vận my nhòe hoen nhãn thiếp
Than đời bóng bợt khổ hồn nhau
Rồi mong buổi nắng tình mơ đẹp
Vẫn thỉnh ngày mai ái ngập giàu
Nhủ chí chân thành duyên nợ sẽ
Như diều nhẹ lướt trải ngàn sau.

27/04/2019
TO Ny Trần
•••••••√•••••••

Bài họa 7

BẾN MỘNG

Yêu thuyền sóng dội cát vùi đau
Buổi nhã dòng êm biếc gợi màu
Đáy biển mơ chiều rong cuộn dễ
Chân trời ước thuở bậu tìm nhau
Nhìn đôi én nhạn không rầu nẫu
Dõi một đời hoa chẳng đẫm nhàu
Để tháng năm dài ân mãi đượm
Duyên nồng ấp ủ đến ngày sau.
NB
•••••••••
Bài họa 8

Muội góp vui với huynh nhé!

TÌNH ĐỜI
Ngũ độ thanh
……..

Vong tình phụ khó dẫu là đau
Vẫn đợi thời gian tóc điểm màu
Nghĩa mỏng hôm này ran dạ thiếp
Duyên hồng thuở ấy gợi lòng nhau
Xin dừng những buổi mơ hình đẹp
Để lãng nhiều đêm ước mộng giàu
Chốn cũ quay về hong kỷ niệm
Quên dần nỗi nhớ đượm ngày sau.

Dương Tiên Ngọc.

Nguồn: https://bneimenashe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://bneimenashe.org/tinh-yeu/

post_author; ?>

Leave a Comment

1, 'include' => $prevPost->ID ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">
Previous

1, 'include' => $nextPost->ID ); $nextPost = get_posts($args); foreach ($nextPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">

Next