Cuộc Chiến Bản Thảo: Chương 1- Chương 20, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Cuộc Chiến Bản Thảo:
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 1: Lạc đường, (13.59 phút: 0:00:00 – 0:13:35)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 2: Về nước, (11.75 phút: 0:13:35 – 0:25:19)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 3: Nhận việc, (12.03 phút: 0:25:19 – 0:37:21)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 4: Tiêu tan, (13.18 phút: 0:37:21 – 0:50:32)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 5: Giao chiến, (11.84 phút: 0:50:32 – 1:02:23)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 6: Cuộc chiến weibo, (11.92 phút: 1:02:23 – 1:14:18)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 7: An ủi, (6.91 phút: 1:14:18 – 1:21:13)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 8: Trinh thám, (14.54 phút: 1:21:13 – 1:35:46)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 9: Quá khứ, (10.26 phút: 1:35:46 – 1:46:01)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 10: Tiệc tối, (13.17 phút: 1:46:01 – 1:59:11)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 11: Tan vỡ, (12.24 phút: 1:59:11 – 2:11:26)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 12: Diệp trừng, (12.1 phút: 2:11:26 – 2:23:32)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 13: Tấn công, (11.07 phút: 2:23:32 – 2:34:36)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 14, (11.09 phút: 2:34:36 – 2:45:41)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 15: Thần tượng, (11.3 phút: 2:45:41 – 2:56:59)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 16: Add nhầm, (12.75 phút: 2:56:59 – 3:09:44)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 17, (10.69 phút: 3:09:44 – 3:20:25)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 18, (12.11 phút: 3:20:25 – 3:32:31)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 19, (12.07 phút: 3:32:31 – 3:44:36)
Cuộc Chiến Bản Thảo – Chương 20, (12.52 phút: 3:44:36 – 3:57:07)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://bneimenashe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://bneimenashe.org/tinh-yeu/

post_author; ?>

1 thought on “Cuộc Chiến Bản Thảo: Chương 1- Chương 20, Truyện Audio”

Leave a Comment

1, 'include' => $prevPost->ID ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">
Previous

1, 'include' => $nextPost->ID ); $nextPost = get_posts($args); foreach ($nextPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">

Next