Chữ Nhẫn Trong Tình Yêu – Hôn Nhân. Hạnh Phúc Gia ĐìnhCHỮ NHẪN TRONG HÔN NHÂN. BÍ QUYẾT GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
” Ca khúc Chữ Nhẫn do ca sĩ Minh Pháp thể hiện ”
Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh.
Có 10 loại “NHẪN”:
• Nhẫn Nại: công việc nhiều rắc rối khó khăn, tiến hành chậm chạp, vẫn quyết trí làm cho được.
• Nhẫn Nhục: Việt Vương Câu Tiễn thất bại, chịu đủ thứ hành nhục, khổ phiền, nằm gai nếm mật, chờ thời cơ phục quốc.
• Nhẫn Nhịn: Chờ cho đúng thời cơ, chờ cờ đến tay, không nôn nóng. Đôi khi để kẻ khác giành lấy tiên cơ, ưu thế trước.
• Nhẫn Thân : Phục Hổ Tàng Long để kẻ thù đang thế mạnh không tìm diệt mình. Khi lành bệnh, đủ lực sẽ xuất hiện chọc trời khuấy nước.
• Ẩn Nhẫn: Trốn tránh, chịu đàm tiếu, xúc xiểm, không còn tỏ ý ham danh đoạt lợi. Có khi trốn tránh luôn, cũng có khi do thời chưa đến.
• Nhẫn Hận: Ức lắm, thù lắm, bị xử ép nhưng không tỏ rõ thái độ bất bình, oán hận.
• Nhẫn Hành: Thấy đã có thể hành động được rồi, nhưng còn kiên tâm chờ thêm cho chắc.
• Nhẫn Trí: Khôn khéo hơn thượng cấp rất xa, nhưng giả ngu khờ hết mức.
• Nhẫn Tâm: Thấy ác, thấy nạn, bỏ qua không có thái độ bênh vực, cứu giúp.
• Tàn Nhẫn: Bất Nhẫn, tự làm những việc không màng tới lương tâm.
Nếu mà biết nhẫn nhịn nhau
Gia đình hoà thuận nhịp cầu yêu thương
Cho dù vạn lí, thập phương
Gia đình xum họp, vạn đường như mơ…

Nguồn: https://bneimenashe.org/

Xem thêm bài viết khác: https://bneimenashe.org/tinh-yeu/

post_author; ?>

Leave a Comment

1, 'include' => $prevPost->ID ); $prevPost = get_posts($args); foreach ($prevPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">
Previous

1, 'include' => $nextPost->ID ); $nextPost = get_posts($args); foreach ($nextPost as $post) { setup_postdata($post); ?> ">

Next